Centralni dojavni sustav

Kao dopunu sustava tehničke zaštite kojom možemo podići razinu sigurnosti osoba i imovine na Vašem objektu i prostoru obuhvaćena je i mogućnost usluge nadzora, intervencija i obavještavanja o eventualnoj šteti nastaloj na objektu zaštićenom alarmnim uređajima i/ili sustavom videonadzora, a koji su spojeni telefonskom linijom, internetskom vezom ili GSM dojavnikom na naš CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV.

CDS je ustrojen na principu 24-satnog dežurstva čiji su sastavni dio interventne ekipe sa našim ponajboljim, naoružanim zaštitarima, koje u slučaju bilo kakve alarmne dojave sa štićenog objekta:

– izlaze na mjesto događaja i pregledavaju objekat;

– utvrđuju stanje sigurnosti na objektu;

– neutraliziraju incidentne događaje i u okviru zakonskih mogućnosti otklanjaju neposredno prijeteću opasnost;

– uspostavljavaju interventni nadzor nad štićenim objektom do dolaska nadležnih državnih službi i institucija odnosno do dolaska odgovornih osoba Naručitelja, te i nakon toga na zahtjev samog Naručitelja.

CDS se sastoji od dvije komponente: 

1. Alarmnog dojavnog centra na kojeg su spojeni alarmni sustavi  (protuprovalni, protuprepadni i vatrodojavni sustavi) i na kojem se prate alarmna stanja, greške na sustavu, uključenja i isključenja, te ostala stanja sustava.  

cdsCDS2
2. Video centralnog dojavnog sustava koji se sastoji od monitora na kojima se prate kamere klijenata i prema potrebi šalju intervente ekipe ukoliko se uoče kretanja neovlaštenih osoba na štićenim objektima. 

vcds2vcds1

 

VAŠA SIGURNOST U NAŠIM RUKAMA!